Laboratuvar HizmetleriÖzel Düztepe Yaşam Hastanesi Laboratuar bölümünde yapılmakta olan testler 
 
RUTİN BİYOKİMYA TESTLERİ 
 
(Günlük rutin laboratuvar testlerinde sıklıkla istenen Biyokimya Testleri) 
Albumin, Alkalen Fosfataz ,ALT, AST, GGT, Amilaz, Bilirubin , Demir, Demir Bağlama Kapasitesi , Tranferrin, Glukoz,Kolesterol, Trigliserit, Kalsiyum, Klor, Kreatinin, üre, Laktat, Dehidrojenaz (LDH), Potasyum , Sodyum ürik Asit 
 
HEMATOLOJİ TESTLERİ 
 
(Kan hastalıkları ile ilgili testler) 
Hematoloji Testlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi 
Hemogram(KAN SAYIMI) Testleri 
Bazofil 
Eozinofil 
Eritrosit 
Lenfosit 
Lokosit 
Monosit 
Trombosit 


Sedimentasyon Testleri(Eritrosit çökme hızı) 
Koagulasyon Testleri(Pıhtılaşma bozuklukları araştırılır) 
APTT 
PT(PTZ) 


SEROLOJİK VE İMMüNOLOJİK TESTLER (Romatizmal ve otoimmün hastalıklarda çalışılır) 
ASO,CRP,RF 
KOMPLEMAN TESTLERİ(C3,C4) 
İMMüNGLOBULİN TESTLERİ(Ig G,Ig M,Ig A) 
 
ELİSA TESTLERİ 
 
Hepatit (Sarılık) (HBs Ag,Anti HCV,HBeAg,Anti HBe ), HIV Testleri(AİDS testleri) 
TORCH Testleri(Hamilelikte önemlidir) 
OTOANTİKOR Testleri(Romatizmal hastalıklar,otoimmün hastalıklar) 
Diğer ELİSA Testleri (Kızamık,suçiçeği,kabakulak gibi) 
 
TÜMÖR MARKIRLARI(BELİRTEçLERİ) (Bazı kanser türlerinde kanda yüksek değerlerde bulunurlar) 
 
PSA,Serbest PSA NMP 22 Beta HCG,AFP,CEA CA 125,CA 15-3,CA 19-9,CA 72-4 Beta-2 Mikroglobulin 
ALLERJİ TESTLERİ(Alerjik hastalıklarda pozitif bulunurlar) 
Total Ig E Rast Ig E : çayır Polenleri Yabani Ot Polenleri Ağaç Polenleri Mantar ve Mayalar Akarlar Hayvan epitelleri Gıdalar Venomlar İlaçlar Total eozinofil Nazal salgı incelemesi Echinococcus spesifik Ig E 
 
İDRAR VE GAİTA(dışkı) VERİLEREK YAPILAN TESTLER 
 
İdrar Dansitesi - İdrarda Glukoz - İdrarda Hematüri - İdrarda Keton - İdrar PH?ı - İdrarda Protein - İdrarda ürobilinojen -Gaitada Gizli Kan - Gaitada Parazit 
KüLTÜR TESTLERİ(Enfeksiyon tanısında kullanılır) 
Balgam Kültürü - Boğaz Kültürü - Burun Kültürü - Gaita Kültürü - Genital Akıntı Kültürü - Göz Kültürü - İdrar Kültürü - Kulak Kültürü - Yara Kültürü 
 
GEBELİK TESTLERİ 
İdrar ve kanda yapılır. 

Laboratuvar

Laboratuvar

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar

Güncelleme Tarihi : 2022-10-13 17:01:13