Genel Yoğun Bakım

Anasayfa Genel Yoğun Bakım

 

Yoğun bakım ünitesi tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. İleri teknolojinin de katkılarıyla, son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiştir. Toplumların ortalama yaşam sürelerindeki gelişmeler de yoğun bakım ünitelerindeki bu verimli gelişmelerin katkısı büyüktür.

Yoğun bakım hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Tüm cerrahi ve dahili dalların, son derece gelişmiş teknolojiye sahip laboratuarın ve görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi v. b.) merkezinin 24 saat süreyle desteği olmaksızın yoğun bakım ünitesinde etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavi sağlanması mümkün değildir. Her biriminde "ileri teknoloji" kullanılmış olan hastanemizin GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ tüm gelişmiş teknolojik ekipmana sahip "5" yataklı bir birimdir. İlk yaştan itibaren tüm kritik hastalarda optimal desteğin sağlanabildiği yoğun bakım servisimizde tüm ciddi acil vakalara anında etkili bir şekilde müdahale edilebilmektedir. GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 24 saat boyunca genç, tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir. Hastalarımız bire bir hemşire takibinde olup, tedavileri tecrübeli yoğun bakım hekimlerince sürdürülmektedir. GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ?inde de Bilimsel ve Etik yaklaşımdan hiçbir şekilde taviz verilmemektedir.

Gerektiğinde herhangi bir saatte hastamızın tüm laboratuar tetkikleri yapılabildiği gibi, tüm görüntüleme teknikleri (BT/bilgisayarlı tomografi, MR/manyetik rezonans, dijital röntgen, ultrasonografi v.b.) uygulanabilmektedir. Her yatak başında yapay solunum cihazı olup, tüm hastalar en ileri tekniklerle monitörize edilebilmektedir.

Genel yoğun bakım kabul kriterlerine uygun hastaların yatırıldığı bölümlerimize şu grup hastalar kabul edilmektedir:

- Büyük ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalar,
- Beyin kanaması geçiren hastalar,
- Ani felç geçiren hastalar,
- Ciddi solunum yetmezliği
- Ciddi infeksiyonu olan hastalar,
- Vital fonksiyonları bozan yada bozması beklenen zehirlenmeler,
- Genel vücut travması (kafa,göğüs,karın ve extremite travmaları gibi) geçiren hastalar
- Sinir sistemi hastalığı olan hastalar ( Myastenia Gravis, Guillian Barre gibi)
- İlaç ve soba zehirlenmeleri

Erişkin Yoğun Bakım Ünitemizde yatak başındaki cihazlar yardımıyla hastaya herhangi bir invazif girisim uygulamadan ölçülebilen parametreler

EKG
Sistemik Kan Basıncı

Puls Oksimetri (kanın oksijenlenme oranı)
Vücut ısısı
Ekspirasyon sonucu karbondioksit basıncı

Yatak başında uygulanabilen işlemler

- Ultrasonografi
- Doppler
- Ekokardiografi
- Gastroskopi, Kolonoskopi
- External Pace-maker
- Her türlü röntgen çekimi
- Elektro Ensefalografi (EEG)
- Kan Gazı ölçümü
- Santral Ven Basıncı ölçümü
- Anlık kan basıncı takibi (intra-arteryel)
- Kafa içi basıncı ölçümü
- Hemodinamik Parametreler
- Kardiyak Output
- Pulmoner Arter Basıncı