Yeni Doğan Yoğun Bakım

Anasayfa Yeni Doğan Yoğun Bakım

 

Bebeklere Özel Yaşam Desteği

Düztepe Yaşam Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, tamamen ekipman ve donanımı, deneyimli uzman doktor ve hemşire kadrosuyla hizmet vermektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi?nde amacımız, zamanından önce dünyaya gözlerini açmak zorunda kalan minik bebekleri veya zamanında doğan hasta bebekleri en sağlıklı biçimde hayata kazandırmak, en kaliteli ve özverili hizmeti sunmaktır. 24 saat uzman doktorlar ve deneyimli hemşireler gözetiminde hizmet veren Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi?nde en geçerli tedavi prensipleri uygulamaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde her türlü yenidoğan cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır.

Hastanemizde, zamanında doğan bebekler gibi erken doğan ve hasta bebeklerin de anne sütüyle beslenmeye başlamaları hedeflenmiştir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi?nde multidisipliner yaklaşım, erken doğan bebeklerin olası sorunlarına uygun çözümler sunmak için çok önemlidir. Düztepe Yaşam Hastanesi olarak geniş konsültan ekibimizle, çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi, üroloji, ortopedi ve radyoloji servisleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize destek vermektedirler.

Bebek Transportu (Nakil)

Ünitemiz diğer hastanelerden de bebek kabul edebilmektedir. Erken doğan veya yoğun bakım ihtiyacı olan hasta bebekler, transport kuvözü ile hastanemize taşınıp, tedavilerine vakit geçirmeden başlanabilmektedir.

Ünitemizin Donanımı:

- 23 kuvöz ve 1 açık yatak
- Her yatak başına 1 hassas monitör
- 8 Ventilatör
- 1 adet ventilatörlü transport küvöz
- 1 adet transport küvöz

Ünitemizde Uygulanan Girişim ve Tedaviler:

- Damar yoluyla tam beslenme (TPN)
- Solunum aleti desteği (Ventilatör tedavisi)
- Göbek damarlarına kateter takılması (Umblikal arter ve ven kateterizasyonu)
- Kan değişimi