Eğitim Planı

Anasayfa Eğitim Planı

 

Amaç: Hastanenin kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda, hasta, hasta yakını ve çalışanlara yönelik gerekli eğitimlerin etkin ve etkili bir şekilde verilmesini sağlamak.

Eğitim Birimi: Hastanede uygulanması gereken eğitimlerin planlanması, organize edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması süreçlerini kurum adına takip eden birimdir

Eğitim Hemşiresi: Kurum içi veya kurum dışı eğitim açıklarını belirleyip bunların giderilmesine yönelik gerekli eğitimleri planlar, uygular ve uygulanmasında sorumlu gördüğü kişileri görevlendirir. Oryantasyon eğitiminin verilmesini sağlar.

Genel Uyum Eğitimi: Hastanede çalışmaya yeni başlayan personele kurumun tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir.

Bölüm Uyum Eğitimi: Bölüme ilk başlayan çalışan için bölümün çalışma ve işleyişi hakkında sorumlu kişinin verdiği eğitimlerdir.

Hasta/Hasta Yakını Eğitimi: Hastaneye müracaat eden her hasta için görsel, yazılı veya sözlü olarak verilen eğitimlerdir.

Planlı Eğitimler: Hizmet kalitesini, hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, hasta ve çalışan risklerini minimuma indirmek, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hastanemizin tüm çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimlerdir.

Plan Dışı Eğitimler: Eğitim planında yer almayan ancak üst yönetim ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda yapılan eğitimlerdir.

Eğitim Komitesi: Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, Kalite Yönetim Direktörü, bir hekim, Eğitim Hemşiresi, İSG Uzmanı, TMG Danışmanı, İşyeri Hekimi, İnsan Kaynakları Sorumlusu ve Bilgi İşlem Sorumlusundan oluşur. Komite; Sağlıkta Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, oryantasyon (uyum) eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimleri planlar. Üç aylık periyotlarla ve gerek duyuldukça toplanır.

 

  1.