Çocuk Hastalıkları

Anasayfa Çocuk Hastalıkları

 

Hastanemiz 5 Çocuk Hastalıkları Uzmanı ile 0 - 16 yaş çocukların Büyüme gelişme takibi, poliklinik hizmeti ve yatarak tedavi hizmeti verimektedir.

Yine Yenidoğan bakım ünitesinde 23 kuvöz ve 2 Yoğun Fototerpi cizhazı ile yeni doğan bebeklere yoğun bakım hizmeti verilmektedir.

- Yeni Doğan bebek izlenimi ve yoğun bakım tedavisi
- Çocuk Hastalıklarından korunma ( Koruyucu hekimlik)
- Sağlam çocuk izlenimi
- Büyüme ve gelişme izlenimi
- Büyüme ve gelişme sorunlarının tedavisi
- Çocuk bakımı
- Çocuk beslenmesi
- Obezite tedavisi ve izlenimi
- Hasta çocuk tedavisi
- Anemi ( kansızlık) ve diğer kan hastalıklarının izlem ve tedavisi
- Allerjik hastalıklar
- Romatizmal hastalıklar
- Enfeksiyon hastalıkları
- Sindirim sistemi, karaciğer ve böbrek hastalıkları
- Çocukluk çağı nöbetleri ( epilepsi)