Hasta ve Hasta Yakınlarının Sorumlulukları 
 1) Genel Sorumluluklar 

 

1.1 Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar. 

1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. 

1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdırlar. 

 

2) Sosyal Güvenlik Durumu 

2.1. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 

2.2. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır. 

 

3) Sağlık çalışanlarını Bilgilendirme 

3.1. Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak her hangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili tüm bilgileri tam, eksiksiz vermelidir. 

 

4) Hastane Kurallarına Uyma 

4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. 

4.2. Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. 

4.3. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. 

4.4. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklileri ilgili yere bildirmesi gerekir. 

4.5. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. 

4.6. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. 

 

5) Tedavisi ile ilgili önerilere Uyma 

5.1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlenmeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. 

5.2. Hastanın; tedavisi ile ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunun sağlık çalışanlarına bildirmesi gerekir. 

5.3. Hasta; sağlık, bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. 

5.4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur. 

 

Güncelleme Tarihi : 2022-10-14 16:32:12