Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire BaşkanlığıT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

  

10.01.2020 tarihli ve 244 sayılı “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge” kapsamında oluşturulan Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığının görev alanları şunlardır: 

  

MADDE 23-(1) Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

  

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı ile ilgili hizmetleri planlamak, gerekli izinleri vermek 

Sağlık Turizmi ile ilgili iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütmek, 

Yurt dışından ülkemize tedavi amaçlı gelecek hastaların Sağlık Turizmi açısından kabul kriterlerini oluşturmak ve bu hastaların talep ve şikayetlerini incelemek, 

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamındaki hastalara gerektiğinde yardım ve danışmanlık hizmetlerini sunmak ve kayıtlarını tutmak, 

Sağlık alanında ikili işbirliği kapsamında ülkemize gelen ve tedavisi uygun görülen hastalara ilişkin işlemleri planlamak ve koordine etmek, 

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile koordinasyonu sağlamak, 

Genel müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ 

  

USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 

  

USHAŞ, uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak 04/02/2019 tarihinde faaliyete geçmiş olup İstanbul ve Ankara’da 2 şubesi bulunmaktadır.  

  

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan USHAŞ, özel sektör dinamizmini kamu gücü ile buluşturarak Türkiye’yi dünyanın önde gelen katma değerli sağlık ihracatçılarından biri haline getirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır. 

  

USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. WEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

Güncelleme Tarihi : 2022-10-15 09:47:35