İnsan Kaynakları Başvuru Formu

ÖZEL DÜZTEPE YAŞAM HASTANESİ İŞ BAŞVURU FORMU
1. BAŞVURDUĞUNUZ POZİSYON
2. KİŞİSEL BİLGİLER
3. EĞİTİM
4. YABANCI DIL
5. BİLGİSAYAR BİLGİSİ
6. İŞ TECRÜBESİ
7. KATILDIĞINIZ EĞİTİM, KURS, SERTİFİKA PROGRAMLAR VE SEMİNERLER
8. SOSYAL AKTİVİTELER / HOBİLER
9. REFERANSLAR (Akraba Hariç)
10. DİĞER BİLGİLER
Kısaca Hakkınızda Belirtmek istedikleriniz

Özel Düztepe Yaşam Hastanesi, adayın doldurduğu İş Başvuru Forumu’ndaki özel nitelikli kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, gerekli güvenlik tedbirleri altında muhafaza eder. Özel Düztepe Yaşam Hastanesi, Adayın İş Başvuru Formu ‘nu bilgileri istenirse yetkili resmi mercilerle paylaşır. Özel Düztepe Yaşam Hastanesi, adayın İş Başvuru Formu ’ndaki verileri sadece işe alım süreçleri amacı ile işleyebilir. Özel Düztepe Yaşam Hastanesi, adayın belirtmiş olduğu referanslar veya daha önceki çalıştığı işyeri ile ilgili araştırma yapılabilir. İş Başvuru Formu ‘nda doldurduğum verilerin işlenmesini ve aktarılmasını yukarıda belirtilen hususları özgür iradem ile açık ve net olarak kabul ve beyan ederim. Özel Düztepe Yaşam Hastanesi’nde çalışmak üzere bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu kabul eder ilerde herhangi bir eksiklik veya aksi durum olması durumunda kazandığım veya kazanacağım tüm hakların karşılıksız feshedileceğini onaylıyorum. Başvurumun kabul edilmesi halinde, kurum tarafından hazırlanan dokümanlara (prosedür ve talimatlar) uymayı ve bu formda verdiğim herhangi bir asılsız bilgi nedeniyle işten tazminatsız olarak ve derhal çıkarılmama itirazım olmayacağını beyan ederim. 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; Kişisel Verilerimin (özel nitelikli kişisel veriler dâhil) işe giriş kapsamında işlenmesini, gerek duyulduğunda başvurduğum Özel Düztepe Yaşam Hastanesi’nin bünyesinde yer alan İnsan Kaynakları bölümü veya diğer ilgili birimler ile paylaşılmasını, kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinmesini kabul beyan ve taahhüt ederim.