Kapalı Devre Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma MetniÖZEL DüZTEPE YAŞAM HASTANESİ KAPALI DEVRE GüVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri Sorumlusu sıfatıyla GNG Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (özel Düztepe Yaşam Hastanesi) tarafından hazırlanmıştır. 

Hastanemizin hizmet binası içerisinde bulunan giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, idari katlar, kafeterya, hasta bekleme alanları, hasta odaların bulunduğu katlar ve diğer kat koridorları, otopark ve diğer hizmet alanlarında bulunan muhtelif sayıda güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Yapılan kamera kayıt işlemleri, hastanemiz idaresi ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir. 

 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından GNG Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (özel Düztepe Yaşam Hastanesi) https://duztepeyasamhastanesi.com adresinde yer alan özel Düztepe Yaşam Hastanesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılaca tır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarife ksi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre GNG Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (özel Düztepe Yaşam Hastanesi) Düztepe Mah. özdemirbey Cd. Sadıklar Sokak No: 2 Şahinbey / GAZİANTEP adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden info@duztepeyasamhastanesi.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi : 2022-10-14 16:36:59